Znalecká organizácia - SK Znalci, s.r.o.
je právnická osoba splnomocnená štátom na 
výkon znaleckých činností v odboroch :

 
Číslo odboru :  380 000

STRELNÉ ZBRANE A VÝBUŠNINY

Číslo odboru :  510 000

EKONOMIKA A RIADENIE PODNIKOV

Číslo odboru :  390 000

STROJÁRSTVO

 

Znalecká organizácia SHARP vykonáva :
znalecké činnosti podľa zákona NR SR č. 382/2004 Z.z. v z.n.p.,
odborné a expertízne činnosti vykonávené mimo osobitného zákona,
ekonomické a odborné poradenstvo
 

Znalecké posudky strelníc
POVOLENIE NA PREVÁDZKOVANIE STRELNICE
PREVÁDZKOVÝ PORIADOK


> ŠPORTOVÉ STRELNICE

> POĽOVNÍCKE STRELNICE

> POLICAJNÉ STRELNICE

> VOJENSKÉ STRELNICE

> OSTATNÉ STRELNICE


ODSTREL ZVERI NA NEPOĽOVNEJ PLOCHE
od roku 2014 je povolený aj v Slovenskej republike

 

 
> ZVER CHOVANÁ NA ZVEROFARME
> DOBYTOK NA PASTVINE
 

 

 

 

"Podľa § 6 ods. 3, NARIADENIA VLÁDY SR č.432/2012 Z.z. pri usmrcovaní iných ako kožušinových zvierat strelnou zbraňou s voľným projektilom na nepoľovnej ploche musí byť na použitie strelnej zbrane VYPRACOVANÝ POSUDOK ZNALCA z odboru strelných zbraní a výbušnín, odvetvia posudzovania strelníc." 

 

VYPRACUJEME PRE VÁS KOMPLETNÚ DOKUMENTÁCIU PRE USMRCOVANIE ZVIERAT STRELNOU ZBRAŇOU NA VAŠEJ FARME. 

 

OCEŇOVANIE A HODNOTENIE PODNIKOV

Stanovenie podnikateľskej, majetkovej alebo likvidačnej hodnoty

podnik ako celok - časť podniku - žložka majetku

 

Znalecký posudok môže vypracovať
VÝLUČNE ZNALEC   PRÁVNICKÁ OSOBA
( znalecký ústav alebo znalecká organizácia )

 

 

 

 

 

Vytvorte si  web zadarmo